Nankörlük

İnsan, nimetin kıymetini bilmelidir. Kıymet bilinirse o nimet ziyadeleşir, bereketlenir, artar. Aksi halde elden çıkar ve sonu pişmanlık ve hüsran olur.

Yorumlar