Kongre raporundaki Bayraktar başarısı

1) ABD Kongresi’ne sunulan 71 sayfalık “Türkiye 2022 Raporu”nu okuyorum...

Yorumlar