İhvan ve Hasan el-Bennâ

Bu sütunlarda çokça cemaat ve fırka karşılaştırması yapıp ümmetin fırkalar ve fırkacılık sebebiyle yenildiğini yazmışımdır. Din adına...

Yorumlar