İbn Teymiye tasavvufa karşı mıydı?

İslam’ın bütünlüğüne tekrar dönelim. Fıkhı, Tasavvufu, Kelamı yanlış anlamanın sebeplerinden biri herkesin dünyaya kendi...

Yorumlar