Hak, hukuk ve ahlak

Hukuk hakkaniyeti sağlayan bir hukuksa hukuka riayet de aynı zamanda ahlaki bir erdemdir dedik.

Yorumlar