Yeni anayasa ve maden facialar?

lginçtir, ülkemiz Türkiye’de siyasal hayatta her ?ey gündemde ama nedense yeni anaya

Yorumlar