Yeni faşizm-II

“Yeni faşizm” bağlamında, AKP hükümeti kurulduğundan bu yana Türkiye’de, devlette, top­lumun yapısında, yukarıdan (yasalar) ve aşağıdan (sivil toplum içinden) gide­rek hızlanan, özellikle 15...

“Yeni faşizm” bağlamında, AKP hükümeti kurulduğundan bu yana Türkiye’de, devlette, top­lumun yapısında, yukarıdan (yasalar) ve aşağıdan (sivil toplum içinden) gide­rek hızlanan, özellikle 15 Temmuz “dar­be” şeyinden sonra adeta baş döndürü­cü bir ivme kazanan “değişime” bakmak ilginç olabilir.
Bu değişimin “özünü” (ona karakterini veren şeyi) doğru tanımlamak gerekiyor. Salt seçimlere ve parlamentoya bakarak, bu değişimin önceki dönemlerinkinden farklarının biçime, niceliğe ilişkin olduğu­nu varsayarak siyaset yapmaya çalışan­lar, kendilerini daha baştan rejimin için­de kalmaya mahkûm ediyorlar.
Bu değişikliklerin arkasında iki sü­reç yatıyor. Birincisi siyasal İslamın top­lumsal mühendislik projesi ilerledik­çe rejimin dayandığı kurumsal ve ideolo­jik/kültürel zemin derinleşiyor. İkincisi ik­tidarı bir kişinin iradesine indirgeyerek, 17 yıldır işlemekte olan toplumsal mü­hendislik projesinin “totaliter” özelliğini görmek ya da görmenin kültürel ve siya­si sorumluluğunu üstlenmek istemeyen tutum, muhalefetin tepkisini uyuşturuyor. Kısa, sınırlı bir bilanço
Ülkedeki “bağımlı” kapitalist devletin 1950’lerden bu yana gelen jenerik özel­liklerini bir kenara bırakarak, AKP dö­neminde devlette ve toplumda yaşanan özgün ve siyasal İslamın toplumsal ar­tık değerden pay almasını kolaylaş­tıran değişime bakarsak karşımıza çok karanlık bir resim çıkıyor.
AKP’nin devraldığı rejimin persone­li devlet, yargı bürokrasisinden, şiddet araçlarından, sistemli ve giderek hızla­nan biçimde tasfiye edildi. Böylece dev­leti yönetmekle sorumlu sınıf değişti. Ye­ni sınıf, artık Kemalist, aydınlanmacı/se­küler orta sınıflardan değil, siyasal İsla­mın içinden geliyor. Bu değişimin sürek­liliğini...

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Liberal demokrasi ve otoriterlik 30 Kasım 2020 | 63 Okunma Trump dersleri - II 26 Kasım 2020 | 55 Okunma Trump dersleri Bazı paralellikler 23 Kasım 2020 | 57 Okunma ABD hegemonyası artık geride kaldı 19 Kasım 2020 | 241 Okunma ‘Acı reçete’ neyin semptomu? 16 Kasım 2020 | 133 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar