Geriden feylesoflar

Türkiye'de de aydınların iyi tanıdığı ve sevdiği Lübnanlı yazar Amin Maalouf, "yeni bir dünya düzeni şart" demiş. Elhak öyledir. Ancak yeni dünya düzeni birkaç aydının "temennileriyle"...

Yorumlar