Ebleh bereketi

Bir tane budala yere çakılmış. "Tane" kelimesini bilerek kullandım. Toprağı bol olsun, budalanın adı Mike Hughes.

Yorumlar