İnsan Hakları Eylem Planı’nın yayımlandığı sırada...

İktidar, (sanıyorum bilinçli bir biçimde) Temel Hak ve Özgürlükleri daha da sınırlamaya ve kısıtlamaya gittiği sıralarda tam tersine söylemlerde ve resmi açıklamalarda bulunuyor...

Yorumlar