Bir devlet kaç türlü çökertilir

Bir devlet günümüzde üç türlü batı­rılır ve bugün Türkiye bu her üç sü­reçle de karşı karşıyadır...

1) Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsiz­lik yoluyla:
Halkın birbiriyle ve devletle olan ilişkile­rinde kuralları yok edip, kaba kuvveti, şid­deti egemen kılıp, devlete güveni yok ede­rek.
2) Neoliberal Neoemperyalizm yoluyla:
Ülkenin sermayesini, teknolojisini ve iş­gücünü doğrudan veya dolaylı olarak sö­mürerek.
3) Demokrasinin yozlaştırılması yo­luyla:
Seçimlerin sandıkta çalınması ve seçi­lenlerin, ifade, basın, muhalefet özgürlük­leri başta olmak kaydıyla temel hak ve öz­gürlükleri ihlâl etmeleri sonucunda yöne­tenlerle yönetilenler arasındaki hizmet ak­dini (anlaşmasını/taahhüdünü) ve seçilmiş hizmetlinin denetlenmesi/değiştirilmesi iliş­kisini zedeleyerek.

***

Türkiye’nin yaşayan en bilge iki Hu­kuk Profesöründen biri olan Ahmet Mumcu’nun (öteki Prof.  Rona Aybay’dır) son kitabı, haktan, hukuktan, adaletten ay­rılan bir devletin nasıl çöktüğünü anlatıyor.
“TÜRKLER; Devlet ve Hukuk” adını ta­şıyan, Ankara’da Turhan Kitabevi tarafın­dan yeni yayımlanan kitap, devlet kavra­mı ve tarihte Türklerin kurdukları devletler, özellikle de Osmanlı üzerinde odaklanıyor.
Mumcu kuramsal olarak devleti, “itaat edenler ile itaat edilenler arasındaki ilişkiler” üzerinden tanımlıyor.
Bu ilişkilerdeki uyum bozulduğu ve itaat edilenler (yöneticiler) korku siyaseti ile ikti­darı elde tutmaya başladıkları zaman huku­kun da iktidar aracı yapıldığını ve bunun da çöküşü başlattığını söylüyor. (ss.87-88)

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İktidar bu fırsatı kullanabilecek mi? 13 Ekim 2019 | 3.302 Okunma Siyasi hedef? 11 Ekim 2019 | 2.686 Okunma Suriye: Makro özet! 10 Ekim 2019 | 323 Okunma ABD’deki Türkler ve ATAA 08 Ekim 2019 | 172 Okunma ABD’de 19 Mayıs’ı anlatmak 06 Ekim 2019 | 1.882 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar