Tarihin canlı tanıkları

Tarihi tanıklıkların, tarihin yazılmasında, geçmişten bugüne çekilen çizgideki rolleri her zaman dile getirilmiştir.

Yorumlar