ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Meslek hastalığı sebebiyle açılan tazminat davaları

Cuma günü meslek hastalığına uğrayan bir okurumuzun ne tür hukuki taleplerde bulunabileceğini ele almaya başlamıştık .

Didem Okur
Didem Okur Aydınlık Gazetesi
24 Eylül 2018 | 2.6 K

Cuma günü meslek hastalığına uğrayan bir okurumuzun ne tür hukuki taleplerde bulunabileceğini ele almaya başlamıştık. Bugün hastalığın meslek hastalığı olarak tespiti halinde neler yapılabileceği konusunu gündemimize alıyoruz.
Uğradığı hastalığın meslek hastalığı olduğu sonucuna varılan işçinin meslekte kazanma gücü kayıp oranı belirlenir ve raporlanır (sürekli işgöremezlik raporu). Bu oran belirlendiğinde, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan sigortalıya sürekli işgöremezlik ödeneği bağlanır. Bu bahis sosyal güvenlik sistemi kapsamında sigortalının haklarına ilişkindir.
Uğradığı hastalığın meslek hastalığı olduğu tespit edilen işçi, işverene maddi ve manevi tazminat davası açtığında, maddi tazminat hesaplanırken tarafların ve taraflar dışındaki kimselerin kusur oranı belirlenir. Kusur tespiti tazminatın belirlenmesi açısından önem taşır. 
İşgöremezlik durumuna ilişkin rapor almadan dava açan işçiye, mahkemeler tespit için süre vermekte ve işgöremezlik geliri bağlandıktan sonra tazminat hesaplaması yapılabilmektedir. (Yargıtay 21 Hukuk Dairesi 2016/14030 E. 2018/3886 K. 16.04.2018 T.)

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER