ÇOK OKUNAN YAZARLAR

İşyerinden ayrılan işçi para cezası öder mi?

- Ben mühendisim, bir işyerinde yaklaşık 15 gündür çalışıyorum .

Didem Okur
Didem Okur Aydınlık Gazetesi
17 Ağustos 2018 | 3.0 K

- Ben mühendisim, bir işyerinde yaklaşık 15 gündür çalışıyorum. İşverenim benimle 5 yıl para cezalı sözleşme yapmak istiyor. Buna istinaden; benim bu işten 5 yıl içinde para cezası ödemeden ayrılmam mümkün müdür?
Cezai şart, bir borcun yerine getirilmemesi veya gereği gibi yerine getirilmemesi halinde ödenmesi gereken para ile ölçülebilen ayrı bir edimdir.
Cezai şart konusunda 4857 sayılı İş Kanunu düzenlemesi mevcut değildir. Konu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Yargıtay uygulamasında işçi aleyhine yükümlülük getiren cezai şartlar işçi yararına yorum ilkesi gereği geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420’nci maddesi gereği; “Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.” İşçi lehine getirilen cezai şartlar ise geçerli sayılmaktadır.
Belirtmek gerekir ki; işçinin, iş sözleşmesinin feshine bağlanan cezai şartlar bakımından; işçinin sözleşmeyi haklı nedenle feshedip etmediği önem taşımaktadır. İşçi sözleşmeyi haklı nedenle feshederse cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaz.
Cezai şart, rekabet etmeme yükümlülüğünün ihlali ya da sözleşmenin belirli bir süreden önce feshi ile alakalı olabilir. İşverenlerin özellikle nitelik bakımından avantajlı işçiler ile iş sözleşmesi yaparken cezai şart düzenleme yoluna gittiği kanısı mevcuttur.
Okurumuz, işverenin sözleşmeye getirmek istediği cezai şartın hangi konuya ilişkin olduğu hususunda bilgi vermemiştir. Bu nedenle Yargıtay’ın iş sözleşmelerindeki cezai şartlar ile ilgili olarak benimsediği ilkeleri içere...

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER