ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Kadın işçi prim günü eksiğini borçlanarak kapatabilir mi?

* 1000 günlük sigorta açığı olan bir kadın işçi geçmiş döneme para yatırarak emekli olabilir mi? Sigortalıların, borçlanarak sigortalı olmadıkları zaman dilimleri için sigortalı sayılması mümkündür (5510 sayılı Kanun madde 41) .

Didem Okur
Didem Okur Aydınlık Gazetesi
19 Şubat 2018 | 108

* 1000 günlük sigorta açığı olan bir kadın işçi geçmiş döneme para yatırarak emekli olabilir mi?
Sigortalıların, borçlanarak sigortalı olmadıkları zaman dilimleri için sigortalı sayılması mümkündür (5510 sayılı Kanun madde 41). Kadın sigortalı açısından bu zaman dilimleri şunlardır:
* Ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri,
* 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla çocuğun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreler, (Bu sürelerde, kadının uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortasız olması gerekir. Söz konusu seçenekte 6 yıla karşılık gelen prim borçlanması mümkün.)
* Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
* Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
* Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
* Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri
* Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler,
*  Kısmi süreli hizmet sözleşmesi ile çalışanın 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olarak kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler,
* Sigortalı olmaksızın, 8.4.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda...

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER