ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Hastalanmak iş sözleşmesinin bildirimsiz feshi için yeterli mi?

* Kasım ayında doktora  gittiğimde ağrıdan duramıyordum .

Didem Okur
Didem Okur Aydınlık Gazetesi
14 Şubat 2018 | 1.4 K

* Kasım ayında doktora  gittiğimde ağrıdan duramıyordum.  Çalışırken menisküse yakalandım. Ağrım tekrarlandığında, yine menisküs kaynaklı olduğunu zannettim. Ama doktor, bu kez bel fıtığından kaynaklandığını söyledi. Sonra fizik tedavi oldum, etki göstermez ise ameliyat olmam gerektiğini ve fazla ayak durmamam gerektiğini söylediler. Ama benim mesleğim güvenlik, hızlı hareket ediyoruz ve ayakta duruyoruz çoğu zaman.  Ağrılarım devam ediyor. Sağlık nedeni ile istifa etsem kıdem tazminatımı verirler mi?
İşçi, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeden, derhal feshedebilir. [4857/24/I-(a)]
Bu noktada önemli olan, işin niteliğinden doğan bir sebebin varlığıdır. Yargıtay, sağlık nedeninin haklı fesih nedeni olup olmadığını incelerken;
1- İşçinin hastalık nedeni ile işini yapmakta devam edip edemeyeceği,
2- Devamı halinde yaşayışı ve hayatı için tehlike oluşturup oluşturmayacağı yönünden görüş bildiren bir raporun olması gerektiği yönünde kararlar vermiştir.  (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi  2017/36679 E. 2017/17382 K. 11.09.2017 T.)
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2017/5350 E. 2017/9923 E. Sayılı kararında da işçinin dava dilekçesiyle iş akdini sağlık nedeniyle feshettiğini beyan ettiği, sağlık kurulu raporunda, davacı için astım teşhisinde bulunulduğu, tozlu dumanlı ortamda çalışmasının sakıncalı olduğu yönünde karar verildiği, ilk derece mahkemesinin iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı için ne ölçüde tehlike oluşturduğu hususunda yeterli araştırma yapılmadığı, bu yönde gerekli araştırmanın yapılarak...

Devamını Oku