Tehlikeli cepheleşme

Gazete yayın yönetmenlerinin ‘idari’ görevleri de vardır: Tiraj, ilan, kâğıt gelir gider dengesi, ekler vs...

Yorumlar