Nisanı hep birlikte atlatalım

SAĞLIK, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahip.

Yorumlar