Cem Kılıç
Cem Kılıç Milliyet

İşsizliği azaltacak 7 sektör

17 Temmuz 2017 | 227

Milli birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, bir sene önce hain darbe girişimi nedeniyle kaybettiğimiz şehitlerimizi andığımız bu günlerde, ekonomik büyümemiz açısından son derece önemli olan Ulusal İstihdam Stratejimizden bahsedeceğim. 2014  2023 Ulusal İstihdam Stratejisinin 2017  2019 dönemini kapsayan yenilenen eylem planları geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planları kapsamında, hem vizyonu Cumhuriyetimizin 100.yılı, yani 2023 olan Strateji’nin ana eksenleri itibarıyla, hem de 7 temel sektöre yönelik politikaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Stratejinin amacı

2014  2023 Ulusal İstihdam Stratejisinin ilk eylem dönemi (2014 - 2015) sona erdi. Stratejinin yeni dönem eylem planlarının belirlenmesi ve Stratejinin makroekonomik gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, akademisyenlerin, sosyal tarafların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla ulaşılan mutabakat sonucunda hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019), Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi.  Stratejinin temel amaçları; istihdamın artırılması, işsizlik oranlarının azaltılması ve çalışma barışının sağlanması. Bu amaçlara ulaşılabilmesi açısından Stratejide sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlanması, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte işgücünün oluşturulması ve kayıt dışılığın azaltılması başlıklarının ön plana çıkarıldığı görülüyor.

Temel eksenler

Devamını Oku