YÖK’te akıl tutulması!..

1640’lı yıl­lar­da Ka­tip Çe­le­bi “Mi­za­n’­ül Ha­k” ki­ta­bın­da, ma­te­ma­tik bi­len müf­tü­yü, ma­te­ma­tik bil­me­yen...

Yorumlar