Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek (2)

Tarihten bugüne, İslam anlayış ve yorumlarının ve pratiklerinin üretildiği kesimleri sınıflandıracak olursak: “Devlet (siyasal İslam), din adamları (kitabi İslam), tarikatlar (mistik İslam), halk (popüler...

Tarihten bugüne, İslam anlayış ve yorumlarının ve pratiklerinin üretildiği kesimleri sınıflandıracak olursak: Devlet (siyasal İslam), din adamları (kitabi İslam), tarikatlar (mistik İslam), halk (popüler İslam). İlk ikisinin (Fatımiler ve Safeviler hariç) diğer Müslüman devletlerde olduğu gibi, Osmanlılar’da da bütünüyle Sünni İslam; son ikisinin de birer kesimiyle Sünni, birer kesimiyle de heterodoks İslam içerisinde yer aldığına işaret edelim. Bu dört versiyonuyla İslam, bir yandan devlet politikası olarak, bir yandan din adamları kesiminin koyu kuralcılık ve muhafazakârlığı şeklinde, bir yandan da çeşitli tarikat çevrelerindeki içine kapanmış mistik yapısıyla, bugünkü durumda görünürde “hemen hiçbir fikri ve kültürel gelişme göstermeden” yüzlerce yıldan beri günümüze kadar geldi.” (A. Y. Ocak/Türkiye’nin Sosyal Tarihinde İslam’ın Macerası) Keza bu tasniflerin her birinin içinde de sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel  ve siyasi faktörlerin etkisiyle oluşmuş farklı İslam algılarından da bahsedilebilir. Ayrıca, yine bu tasnife, 1945 sonrası iki kutuplu dünyayı göz önünde bulundurursak, küresel güçlerin hamiliğini yaptığı propaganda İslam’ını da ilave edebiliriz.

MESELEYE YUKARIDAN BAKMAK

Şimdi son yüzyılın düşünürlerini hatırlayalım: Reşit Rıza, Afgânî, Abduh, Ali Şeriatî, Mehmet Akif, İbn Baz, Mevdûdî, M. Hamidullah, Seyyid Kutup, M. İkbal ve Hasan El-Benna; aralarında ne kadar anlaşabilirler? Öte yandan bu isimlerin arasına Humeyni ve Rafsancani gibi İran mollalarını katalım; yanlarına bizim Alevi dedelerini koyalım; hatta tasavvuf erbabını ve tarikat liderlerini ekleyelim; resmi bir kurum olarak Diyanet de bu gruba dâhil olsun ve şimdi soralım, buradan bütüncül ve evrensel bir teolojik mutabakat doğar mı? Vazgeçtim mutabakattan, bilimin ve felsefenin ışığında, dünya kamuoyunun dikkatlerini çekecek nitelikte bir tartışma çıkar mı? Veya günümüze/yaşama dokunacak yeni bir şey söyleyebilirler mi? Bunu düşünmek naiflik olur. Demem o ki örneğin, yarın öbür gün uzaylılar gelse ve onlara İslam’ı tanıtacak bir meclis kurulmak istense, çıkacak teolojik ve fıkhi kavgaları varın siz düşünün.

SINIRLARI BELİRLEMEK

Gelelim en önemli hususa: Bir şeyin tanımlanabilmesi için sınırlarının belli olması ya da bilinebilir olması gerekir; ne olduğunun ya da ne olmadığının açıkça belirtilmesi ve aynı zamanda açıklamaların ve ifadelerin kendi içinde de tutarlılık göstermesi gerekir. Lakin gelin görün ki birinin ak dediğine diğerinin kara dediği bu tartışma ortamından, efradını cami ağyarını mani bir üst tanım getirilmesi mümkün görünmüyor. Bu da bir muhatapsızlığı yanında getirdiği gibi pek çok dini argümanı yok hükmünde kılıyor.

MUTABAKAT SORUNU

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Maneviyat avcıları: Birer holding patronuna dönüşen şeyhler (2) 14 Eylül 2020 | 584 Okunma Maneviyat avcıları ve işlevsiz hale getirilen din 07 Eylül 2020 | 215 Okunma İnanç hem aydınlatmalı hem ısıtmalı 31 Ağustos 2020 | 134 Okunma Aklını kullanma cesareti göster 24 Ağustos 2020 | 199 Okunma Cehaletle savaşan din, cehaletin elinde... 17 Ağustos 2020 | 269 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar