Otoriter din dili

Ön­ce inan­mak­ta zor­luk çek­tim… Ko­nuş­ma­nın önü­nü so­nu­nu ara­dım. Er­te­si gün ay­nı ko­nu­da tek­rar açık­la­ma­lar ge­lin­ce...

Yorumlar