O yaman aldatıcı, o gururlu sizi Allah ile aldatmasın!..

Aşa­ğı­da­ki söz­le­ri 17 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­la­rı doğ­rul

Yorumlar