Sultan I. Tayyip Han

Önceki gün yeni “Meclis-i Mebusan”da bir yemin mükellefiyeti, müteakiben adet yerini bulsun kabilinden bir “Abide-i Mezar” ziyareti, takiben de akşam saatlerinde ihtişamın ve zarafetin zirve yaptığı “cülus...

Önceki gün yeni “Meclis-i Mebusan”da bir yemin mükellefiyeti, müteakiben adet yerini bulsun kabilinden bir “Abide-i Mezar” ziyareti, takiben de akşam saatlerinde ihtişamın ve zarafetin zirve yaptığı “cülus merasimi” idrak eyledik.
Memnun ve mesrur olduk. Milli ve mahalli hislerimiz şaha kalktı, arşa çıktı.
Sultan I. Tayyip Han tahta çıktı.
Eski Erkân-ı Harbiye Reisi, milli müdafaadan mesul vezaret makamına getirilerek “yeniçeri ayaklanması” denen menfur teşebbüslerin sebeb-i hikmetinin katiyetle izale edilmişliğine binaen, cülûs merasimini müteakip tediyesi teamül olan “cülus bahşişi”ne de lüzum kalmadığına karar verilmiş ve külliyen iptal edilmiştir.
Rivayet olunur ki vaktiyle kendisine gayri resmi şeyhülislam muamelesi layık görülen, lakin ve bilahara bir şer cemaatı inşa ettiği Hicri 9 Şevval 1437, miladi 15 Temmuz 2016 tarihinde sabit olan “Hocaefendi” nam şahsın şakirtlerine “Mülkiye, dahiliye, hariciye, maliye ve adliyeye nüfuz edip ele geçiriniz” talimatı Cenab-ı Allah’ın bir lütfu ile ve bu defa şer maksadına matuf değil, tamamen memleketin refahı ve devlet maslahatının süratle ifası maksadıyla Sultan Tayyip Han’ın mübarek ellerinde neşvünema buldu.
Memnun ve mesrur olduk. Milli ve mahalli hislerimiz şaha kalktı, arşa çıktı.
Akşam saatlerinde payitahtımızdaki Saray’da ifa edilen göz kamaştırıcı “cülus merasimi” de sinemizi iftiharla kabarttı. Hele Sultan Tayyip Han’ın kırmızı karanfillerle süslenip bir zarafet ve ihtişam abidesini tedai ettiren makam arabasından indiği esnada mehteran bölüğünün ruhumuzu milli hislerle ihata eden musikisi eşliğinde tarih boyunca dünyaya nam, şan ve korku salmış T...

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Eyvah, yaşasın, ben yine gidiyorum 09 Eylül 2018 | 4.776 Okunma 25 ay 13 gün sonra 16 Ağustos 2018 | 3.297 Okunma (Siyasal) İslam ve demokrasi 15 Ağustos 2018 | 6.289 Okunma Hem İslam hem demokrasi mi, ya İslam ya demokrasi mi? 13 Ağustos 2018 | 8.209 Okunma Garo Paylan’la imam olmamak için... 12 Ağustos 2018 | 3.676 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar