Rahip Santoro ve Hrant Dink: Darbenin ayak sesleri

Nedim Şener, başarılı, genç bir meslektaşım, hafızası güçlü, 

Yorumlar