Ömer Seyfettin’e göre millet, devlet ve

Osmanlı, çok uluslu, çok dinli ve çok dilli bir devletti. Nitekim Namık Kemal “İmtizac-ı Akvam” makalesinde milleti; “hukukta birbiriyle müsavi (eşit), menfaatte yekdiğeriyle (biri diğeriyle) müşterek ve...

Osmanlı, çok uluslu, çok dinli ve çok dilli bir devletti. Nitekim Namık Kemal “İmtizac-ı Akvam” makalesinde milleti; “hukukta birbiriyle müsavi (eşit), menfaatte yekdiğeriyle (biri diğeriyle) müşterek ve fakat lisanda, cinsiyette (ırkta) ve hele efkârda mecmûu (hepsi) birbirine ve her biri mecmûuna (hepsine) mugâyir (farklı) bir çok eczânın (parçanın) ictimâından (toplanmasından) hasıl olmuş bir heyettir (topluluktur). ” diye tanımlar. Dönemin şartlarına göre gerçekçi bir yaklaşım bu. Ama farklı ulus ve dinlere mensup olanlar Osmanlı Devleti’nden koptukça,  vatan ve millet kavramlarının tanımları da değişti. Bu değişim, bariz biçimde evvelâ 1908 sonrasında görüldü. Aydınların çoğu, ‘bekâ’ kaygısıyla ve İttihat ve Terakki vasıtasıyla söz konusu kavramları, milliyetçi ideolojiyle yoğurarak yeniden tanımlamaya çalıştı. Kanaatimce bu kavramları milliyetçilikle yoğurarak yeniden tanımlamaya çalışan kalemlerden biri Ömer Seyfettin’dir. Nazım Hikmet Polat’ın büyük bir emekle hazırladığı Ömer Seyfettin’in Bütün Nesirleri (TDK Yay, 2016) adlı eserde yazarın konuya nasıl yaklaştığını ve tanımların siyasî ve sosyal şartlara bağlı olarak nasıl değiştiğini görmek mümkün. Tanzimat devri aydınlarının çoğu siyasî şartlar gereğince dili, dini ve ırkı ölçüt almayan “Osmanlı” eksenli devlet, vatan ve millet tanımı yapmalarına karşılık, Ömer Seyfettin evvelâ ‘dil’ ölçütlü bir millet tanımı yapmaya çalışır.

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Neruda’nın Postacısı 14 Temmuz 2019 | 4 Okunma Ernst Jünger’in Cam Arılar’ı 08 Temmuz 2019 | 39 Okunma Patrick Süskind’in Koku’su 01 Temmuz 2019 | 73 Okunma Andrey Platonov’un Can’ı 23 Haziran 2019 | 5 Okunma Mahcubiyet ve Haysiyet: Bir başkaldırı r 16 Haziran 2019 | 33 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar