ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Dış ticaret açığı üzerine çözüm yolları

Net ihracat, toplam planlanan harcamanın önemli bir unsurudur .

Ahmet Güzel
Ahmet Güzel Milat Gazetesi
19 Temmuz 2018 | 187

Net ihracat, toplam planlanan harcamanın önemli bir unsurudur.

Ve reel gayri safi yurt içi hasılanın doğru veya ters orantılı bir fonksiyonudur…

Bu fonksiyonda ters orantı durumu mevcut ise dış ticaret açığı mevcut, demektir. Bu da yapısal bir problemin var olduğunu gösterir.

Başka bir ifade ile böyle bir durum var ise; reel gayri safi yurt içi hasıla artıkça net ihracat azalır veya dış ticaret açığı ortaya çıkar.

Dolayısıyla anılan yapısal problemle karşı karşıya olan ekonomilerde reel gayri safi yurt içi hasılanın artması, ithalatın artmasına sebep olur. Bunun açıklamaları mikro iktisat kitaplarında ve derslerinde uzun uzadıya anlatılır.

Türkiye İthalatının Yapısı…

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER