Ahmet Güzel
Ahmet Güzel Milat

Sürdürülebilir ekonominin döngüsel yönü

07 Aralık 2017 | 25

Ekonomiler açısından büyümek önem arz ediyor.

Büyümenin ön görülebilir, sağlıklı ve çevreci olanı ayrı bir önemli.

Sürdürülebilir büyüme için kaynakların akıllıca ve rantabl kullanılması icap ediyor.

Ekonominin çevreci yönü veya doğa ve çevre ile uyumlu ekonominin tanımı olarak karşımıza “Circular Economy” çıkıyor. Yani “döngüsel ekonomi”…

Atıkların arıtılması ve/veya önlenmesi, eko-doğa, eko-tasarım ve tekrar kullanım döngüsel ekonominin bileşenlerini oluşturuyor.

Döngüsel ekonomide sadece sürdürülebilir büyüme bulunmuyor.

Devamını Oku