Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen Yeni Akit

Belediyeler; engelliler ve sporun neresinde? (1)

25 Aralık 2016 | 20

Sporun yararını bilmeyenimiz yoktur artık. Belki katılımcı, belki izleyici konumunda, çoğumuz bu hizmetlerin içerisinde yer almaktayız. Halka-vatandaşa sunulan hizmetler, yasa, kanun veya ilgili yönetmeliklerce belirlenmiştir. Yapılması gereken ise hizmetlerin uygulamaya sokmak. Bunu yapacak olan mahalli ve müşterek nitelik taşıyan kurum veya kuruluşlar. 

Söz konusu görev ve sorumluluklar ilgili kanunla düzenlenmiştir. Anayasanın ‘Gençlik ve Spor’ başlığı altındaki 58. Maddesinde ‘…Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlığından korumak için gerekli tedbirleri alır’ ifadeleri yer alırken, 59. Maddede ‘Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur.’ Spora ve sporcuya verilen önem, kanunlar çerçevesinde net olarak görülmekte…

Belediyelerde de durum farksız değil. Gençlik ve spor politikalarında nelerin olması gerektiği kanunlarda belirtilmiştir. 5393 sayılı Büyükşehir Belediyesi ilgili kanun maddelerinde ‘…gençlik ve spor hizmetleri yapar veya yaptırır... Gerektiğinde öğrencilere amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurtiçi ve dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verir’ ifadeleri yer almaktadır… 

Devamını Oku