Hak şerleri hayreyler

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tevfizname’sinden yola çıkarak onun ikaz ve uyarılarını açıklayan bir makale yazayım dedim. Aşağıda bu makaleyi bulacaksınız. Okuyalım, inşallah ders...

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tevfizname’sinden yola çıkarak onun ikaz ve uyarılarını açıklayan bir makale yazayım dedim. Aşağıda bu makaleyi bulacaksınız. Okuyalım, inşallah ders alırız. Allah ondan ve diğer ilim ve hikmet sahibi zatlardan, öğüt verenlerden ve öğüt alanlardan razı olsun.

Hak şerleri hayr eyler, Zannetme ki ğayr eyler, Ârif ânı seyr eyler, Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler. Sen Hakka tevekkül kıl, Tefvîz et ve râhat bul. Yani bir işle ilgili onun sebebini araştırıp gerekeni yaptıktan sonra sonuç olarak işin neticesini Allah-ü Teâlâ’nın rızasına havâle etmek, helâl ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allahü Teâlâ’dan bekle. Sabırlı ol ve takdire rıza göster. Göreceksin güzel şeyler olacak. Yeter ki sen kalbini sağlam bir şekilde O’na bağla. Her şeyi kendi istediğin gibi olsun diye, tedbir alacağım diye kendini helak etme, her şey olacağına varacaktır, sen üzerine düşeni yap ve Allah’ın takdirine razı ol yeter. Unutma Hallâk-ı Rahîm Oldur, Rezzâk-ı Kerîm Oldur, Fa’âl-i Hakîm Oldur. Her şeyi yaratan O’dur, Rızgı ikram eden, her işin oluşu hakkındaki hüküm sahibi de O’dur O!

Bütün ihtiyaçları yerine getiren hüküm sahibi bir Allah var. Sen O’na münacaat eyle. Sen kendi aklınla düşünü bulduğunu sandığın, akıbetinin hayır mı şer mi olduğunu bilmediğin murat ettiğin, beklediğin şeylerden vazgeç! Çünkü Allah, sana hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde hayır murat etmiş olabilir. Sen bilmezsin, Allah bilir.

Bir işi murâd etme, Rabbım, ben Senin hükmünden razıyım de, Ondan Onun rızasını iste. Bir şey olduysa inâd etme, ısrar etme, bekle gör neler olacak. O olan Haktandır, hemen onu red etme. O, şerleri hayra çevirendir. Esbaba tevessül et ve sabret,

Hak Teala ne isterse o olacak! O gam, keder, karışık, bulanık, insanı telaşa sevk eden işler boştur. O işlerin gerisinde bizim bilmediğimiz Allah’ın bir sırrı, hikmeti vardır. Allah’ın her hükmü, onun her işi yaratılmışlardan münezzeh üstün, ileri ve yüksektir. Ve bütün işleri birbiriyle muvafık, uyumlu ve ahenklidir. Sebebler ve sonuçları birbirine layıktır ve birbirini tamamlar. O zaman gönlünde bu gam, keder, telaş niye. Onları gönlünden uzaklaştır. Rabbine tevekkül et ve Onun rızasına sığın ve huzur bul. Dünya işlerine itibar edip değer verme sen bir işle ilgili olarak aklını kullanıp, bilenlere danıştıktan üzerine düşeni yaptıktan sonra artık sen yapacağını yaptın. Unutma seni gören, duyan, bilen hüküm sahibi bir Allah var ve artık hüküm O’nundur, onu bekle.

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ve İmamoğlu! 19 Nisan 2019 | 22.887 Okunma Yaşlı adam rahatsız 18 Nisan 2019 | 12.698 Okunma BOP 17 Nisan 2019 | 7.742 Okunma “Dehşet dengesi” ve tehlikenin ayak sesleri 16 Nisan 2019 | 18.165 Okunma Kuzey Afganistan’dan Fergana’ya yol gider 15 Nisan 2019 | 3.691 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar