ÇOK OKUNAN YAZARLAR

İflas eden şirketin çalışanı parasını alabilir mi?

İflas eden şirketin çalışanı parasını nasıl alır? İflas eden şirketin çalışanı parasını alabilir mi? Çalıştığınız şirket iflas mı etti, içeride almanız gereken paranız mı var? İflas eden şirkette çalışan biri kıdem tazminatını alabilir mi? İflas eden şirketin çalışanı parasını alması için gerekli belgeler nelerdir? Cevapla.tv Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel cevapla.tv'ye anlattı.

29 Mart 2018

Çalıştığınız kurum iflas etti ve sizin içeride alacaklarınız mı kaldı? Çalıştığınız kurum iflas etti ise İşkur'a başvuru yaparak paranızı alabilirsiniz. Bunun için gerekli belgelerin tam listesini haberimizde bulabilirsiniz. 

İflas eden şirketin çalışanı parasını alabilir mi? sorusu son günlerde en çok merak edilen soruların başında geliyor. Cevapla.tv Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel sizler için cevapladı. 

İflas eden şirketin çalışanı kıdem tazminatı alabilmeleri için gerekli olan belgeler haberimizde listelenmiştir. Cevapla.tv Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel'in tüm sorularını izlemek için Kaynak kısmında verilen link tıklayabilirsiniz. 

İflas eden şirketin çalışanı parasını alabilir mi?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 1’inci maddesinde, “Bu kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır. Bu ödemeler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78’inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç üst sınırını aşamaz.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonu’nun oluşumu ve uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir” denilmiştir.

Buna göre, çalışanlarına ücret ödemesi yapamayan işveren,

1- Konkordato ilan etmişse,

2- Aciz vesikası almışsa,

3- İflas kararı alınmışsa,

4- İflas ertelenmiş olsa dahi çalışanların son üç aylık ücretleri Ücret Garanti Fonu’ndan ödenir.

İşçinin bu parayı alabilmesi içinse;

1- Son bir yıldır aynı işyerinde çalışmış olması,

2- İşverenin ücretlerini ödememiş olması gerekir.

BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER

İŞKUR’a Ücret Garanti Fonu’ndan para isteyen bir işçi, aşağıdaki durumlara göre belirlenen belgeleri götürmek zorundadır.

- Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılmaksızın,

a) İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 105’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

b) İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

c) İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyum tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

ç) İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi.

Kaynak: Cevapla.tv 

Benzer Haberler