ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Avcılar'da GSM operatörleri ile belediye arasında internet krizi

Avcılar'da son günlerde yaşanan internet bağlantı sorunuyla ilgili Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ortak açıklama ile belediyeyi suçlarken, Avcılar Belediyesi de iddialara Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni ile cevap verdi.

Avcılar'da GSM operatörleri ile belediye arasında internet krizi
05 Ağustos 2018

AVCILAR'DA son günlerde yaşanan internet bağlantı sorunuyla ilgili Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından ortak açıklama yapıldı. 
Açıklamada "Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır" denilirken  Avcılar Belediyesi ise "İlçemizde İmar Kanunu gereği Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni almadan baz istasyonu kuran GSM Operatörleri dışında hiç bir baz istasyonuna müdahale edilmemektedir" açıklamasını yaptı.

OPERATÖRLERDEN ORTAK AÇIKLAMA
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan yapılan ortak açıklamada şöyle denildi: 
"Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.
Anayasamızın 22. maddesinde “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptirö ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AVCILAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İlçemizde İmar Kanunu gereği Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni almadan baz istasyonu kuran GSM Operatörleri dışında hiç bir baz istasyonuna müdahale edilmemektedir. Anayasa Mahkemesinin 22 - 09 - 2010 gün ve 201091 sayılı kararı ile 30 Aralık 2010 gün ve 27801 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararında yapı niteliği taşıyan baz istasyonlarının İmar Mevzuatı'na tabi olduklarını ve bu anlamda ilgili kurumların (yani Belediyemizin) denetim yetkisinin Danıştay'ca kabul edilmeye devam ettiği belirtilmiştir. 3194 sayılı imar kanununun 31,32. 42 ve 41 maddelerinde İmar Yönetmeliğinin 9. Maddesi şartlarına aykırı yapılan yapılar bir (1) ay içinde ruhsata bağlanması gerekmekte olup, ruhsata bağlanmaması halinde Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği alınan karar doğrultusunda kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca Danıştay 14. Dairesinin 2016/ 10138 Esas ve 08/11/2016 Tarihli kararı da bu yöndedir. Hizmet ve hukuki süreç devam etmektedir. Değerli hemşerilerimize saygı ile duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Benzer Haberler