ÇOK OKUNAN YAZARLAR

İran'dan ithal edilen cama "koruma soruşturması" açıldı

Ticaret Bakanlığı yapılan başvuru üzerine İran'dan yapılan, çekme ve üflemeli cam ile float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam ithalatına "koruma önlemi soruşturması" açıldığına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 İran'dan ithal edilen cama "koruma soruşturması" açıldı
28 Eylül 2018

 İran'dan yapılan, çekme ve üflemeli cam ile float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam ithalatına "koruma önlemi soruşturması" açıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı kararında, "Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde toparlanma olduğu, inceleme konusu ürünün İran menşeli ithalatında korunma önleminden dolayı düşüş yaşandığı, ancak son dönemde anılan ithalatta artış gerçekleştiği, İran menşeli ithalat fiyatlarının yurtiçi satış fiyatlarını kırdığı tespit edilmiştir" denildi ve alınan karar şöyle açıklandı:
"İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir."

Benzer Haberler