ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Borsa İstanbul'un Genel Kurul Toplantı tarihi belli oldu: 27 Eylül

Borsa İstanbul'un, 31 Ağustos'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'ndan açıklama geldi. Açıklamaya göre 27 Eylül'de yapılacak Genel Kurul'a Merkezi Kayıt İstanbul'da ismi yer alanlar iştirak edebilecek.

Borsa İstanbul'un Genel Kurul Toplantı tarihi belli oldu: 27 Eylül
04 Eylül 2018

Borsa İstanbul'un, 31 Ağustos'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül tarihinde, çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül saat 14:00'te başlayacak Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt İstanbul’dan (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilecek.
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolünün, liste üzerinden bu kişilerin kimlikleri incelenerek yapılacağı belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
"Olağan Genel Kurul Toplantısına, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz ise elektronik ortamda Genel Kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi MKK'dan ve MKK’nın “www.mkk.com.tr” adresli internet sitesinden edinebilirler.
"2017 yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı; genel kurul toplantısından en az üç hafta önceden
başlayarak şirket merkezimizde, “www.borsaistanbul.com” adresindeki internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
"Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile kendilerine yönetim kurulu üyeliği için aday önerme imtiyazı tanınmış bulunan pay sahiplerinin, varsa aday önerilerini genel kurulda önerge ile sunmak üzere, genel kurul tarihinden önce mensup oldukları pay grubu itibariyle kendi aralarında koordinasyon sağlayarak belirlemeleri gerekmektedir.
"Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerinin asaleten veya toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, aşağıda sunulan örneğe uygun olarak çıkartılmış vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur."

Benzer Haberler