2023 Fransa İltica Şartları ve Güncel İstatistikler

Vatandaşı olduğu ülkede ikamet ederken zulüm gören, işkenceye uğrayan ve uygun yaşama şartları sağlanmayan kişilerin başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunmasına ve kabul edilmesi durumunda o ülke topraklarında yaşamaya başlamasına iltica denmektedir.

2023 Fransa İltica Şartları ve Güncel İstatistikler

Kendi ülkesinde yaşarken ırk, din, siyasi görüş gibi sebeplerden ötürü ölüm tehdidi alan ve yaşamı risk altında olan ve yaşamının devam edebilmesi için başka ülkede yaşamak isteyen vatansız kişilere statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüye mülteci denmektedir. Sığınmacı (asylum seeker), mülteci olarak uluslararası koruma arayışında olan ancak statüsü henüz resmiyet kazanmamış ve yaptığı başvuru değerlendirme aşamasında olan kişilere denmektedir.

Kendi ülkesinde zulüm veya ölüm tehdidi ile karşı karşıya kalan kişilerin Fransa'dan sığınma talep etmesi, Fransa anayasası tarafından kabul edilen yasal bir haktır. Fransa topraklarında yaşamasına izin verilen sığınmacıların statüsü, 25 Temmuz 1951'de imzalanan Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme kapsamında korunmaktadır. Fransa iltica yasası sayesinde Fransa, Avrupa'daki başlıca sığınmacı ülkelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Fransa iltica etmek için yabancı uyruklu kişiler tarafından sıkça başvuru yapılan ülkelerin başında gelmektedir.

Fransa’da iltica istatistiklerini 2017 - 2023 yılları arasında Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularında onay oranı %96,4 ile en yüksek aracı kurum olan vizem.net danışmanları anlattı.

Fransa’da Sığınmacı İstatistikleri Nasıldır?

Fransa’da 2017 yılında kayıtlı 337.143 mülteci bulunmaktayken 2018 yılında Fransa’da resmi yollarla bulunan mülteci sayısı 350 bini geçmiştir. Fransa'da uygulanan iltica politikaları, Fransa halkı arasında endişe uyandıran bir konu olarak ele alınsa da mevcut yasa ve sözleşmeler gereğince sığınma ve iltica hakkı evrensel bir hak olarak verilmektedir.

 Fransa'ya sığınma talebinde bulunan yabancı uyruklu kişilerin statüsü İltica ve Göçmenlik Yasası kapsamında koruma altına alınmıştır. Sığınma konusu kapsamında mültecilik ve ikinci dereceden koruma olmak üzere Fransa’da iki tür koruma hakkı verilmektedir. Fransa’da mülteci statüsü, Birleşmiş Milletler Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmesi’nde tanımlanan koşulları yerine getiren kişilere verilmektedir. Fransa ikinci dereceden koruma statüsü, yaptığı mültecilik başvurusunda gerekli kriterlerini karşılamayan ancak koruma statüsüne ihtiyaç duyduğu tespit edilen sığınmacılara verilmektedir.

Fransa İltica Başvurusu Kabul Eder Mi?

Evet, Fransa iltica başvurusu kabul etmektedir. Fransa’da oturum iznine sahip olup olmama durumuna bakılmaksızın tüm yabancı uyruklu kişiler Fransa iltica başvurusunda bulunabilmektedir.

Fransa’ya vizesiz olarak yasadışı yollarla giren kişiler dahi Fransa’ya iltica talebinde bulunabilmektedir. Fransa vizesi alarak Fransa topraklarına giren yabancı uyruklu kişiler ilk 90 gün içerisinde Fransa iltica başvurusunda bulunabilmektedir.

Fransa Mülteci Sayısı ve İltica İstatistikleri Nasıldır?

Fransa mülteci sayısı ve iltica istatistikleri kapsamında; 2021 yılında 104.577 yabancı uyruklu kişi mülteci statüsü ve 16.977 yabancı uyruklu kişi ikinci derece koruma statüsü olmak üzere toplamda 121.554 kişi resmi olarak Fransa’ya sığınmıştır.

2020 yılında 81.531 kişi mülteci statüsü ve 11.733 kişi ikinci derece koruma statüsü alarak toplamda 93.264 yabancı uyruklu kişi Fransa’da iltica hakkı elde etmiştir.

Fransa’ya en çok iltica başvurusu yapan kişilerin vatandaşı oldukları ülkelerin başında Afganistan, Fildişi Sahili, Bangladeş, Gine, Türkiye, Arnavutluk, Gürcistan, Pakistan, Nijerya ve Komorlar gelmektedir.

2021 yılında Fransa’ya yapılan iltica başvurularının onay oranı %27.7 olmuştur. Fransa’ya iltica başvurusunda bulunan başvuru sahiplerinin %68’i erkek ve %32’si kadın olmuştur. 

Kimler Fransa'ya İltica Başvurusunda Bulunabilir?

Herkes Fransa’ya iltica talebinde bulunabilmektedir ancak iki farklı grubun iltica başvuruları kabul edilmektedir. Fransa’ya iltica şartları kapsamında gereklilikleri karşılayan gruplar arasında mülteci statüsü taşıyan kişiler ve ikinci derece koruma statüsü taşıyan kişiler bulunmaktadır.

İltica için geçerli sebepler Fransa tarafından 28 Temmuz 1951 tarihinde imza atılan Cenevre Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Irk, din, milliyet, belirli bir sosyal grubun üyeliği veya sahip olunan siyasi görüş nedeniyle zulüm gören, işkence uygulanan ve ölüm tehdidi bulunan kişilere Fransa tarafından mülteci statüsü ile koruma verilmektedir.

Fransa ikinci derece koruma statüsü ile sığınma hakkı verilen kişiler, mülteci olarak tanınma kriterlerini karşılamadığı halde kendi ülkesinde ölüm cezası, infaz, insanlık dışı muamele gibi sebeplerden ötürü koruma hakkı elde etmektedir.

Fransa için yapılan iltica başvuruları, ilk olarak değerlendirme yetkisi olup olunmadığı açısından incelenmektedir. Değerlendirme yetkisi olan iltica başvuruları Fransa yetkili kurumları tarafından değerlendirmeye alınmaktadır, ancak değerlendirme yetkisi olmayan iltica başvuruları, yetkili ülkeye gönderilmektedir.

Fransa iltica başvurusu yapabilmek için kişilerin 14 yaşından büyük olması ve başvuru esnasında tüm parmak izlerinin alınması gerekmektedir. Vatandaşı olunan ülkede yaşanan ve iltica için gerekli olan durumlar göz önünde bulundurularak araştırmalar yapılmaktadır. Fransa’daki yetkili kurumlar tarafından yapılan iltica araştırmaları Avrupa Parlamentosu düzenlemeleri ve Dublin Anlaşması gereğince yürütülmektedir.

Fransa Mülteci Başvurusu Nereye Yapılır?

Fransa mülteci başvuruları, ilk olarak Sığınmacılar İçin Kabul Merkezi’ne (SPADA) yapılmaktadır. Fransa mülteci başvuruları için yapılan ilk başvurudan sonra iltica prosedürü hakkında bilgi veren bir birim olan sığınmacılar için tek masa irtibat noktası (GUDA) için randevu verilmektedir ve bu birim Fransa bölgesel yargı yetkisine sahiptir.

Sığınmacılar için tek masa irtibat noktası, Fransa mülteci başvurularını kayıt altına alır, başvuru sahibi için geçerli olan prosedürleri belirler ve sığınma başvurusunun değerlendirilmesi süresince başvuru sahibi için konaklama ve ödenek konusunda destek hizmetleri sunar.

Fransa Havaalanında İltica Başvurusu Yapılabilir Mi?

Fransa’ya geçerli bir pasaport ya da vize olmadan seyahat eden kişiler, iniş yaptığı Fransa havaalanı, liman ve uluslararası tren istasyonu gibi konumlarda bulunan sınır kontrolünde iltica başvurusu yapabilmektedir ancak bu durumlarda başvuru sahipleri gerekli prosedürlerin tamamlanabilmesi adına belirli bir süre bekletilmektedir.

Fransa için sınır kontrol noktalarında yapılan iltica başvurularının büyük bir bölümü Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'nda yer alan sınır kontrol noktasında yapılmıştır.

Fransa’da İltica Süreci Nasıl İşler?

Fransa iltica sürecinde birbirini izleyen adımlar mevcuttur. Fransa'da iltica başvuru yapmak için ilk olarak, Sığınmacılar İçin Kabul Merkezi’ne (SPADA) gidilmesi gerekmektedir ve sığınmacılar için tek masa irtibat noktası (GUDA) için randevu kaydı oluşturulmaktadır.

İlgili randevu tarihinde sığınmacılar için tek masa irtibat noktasına gidilmekte ve iltica başvurusu yapılmaktadır. İltica başvuru sahibi, sığınmacılar için tek masa irtibat noktasında bir yetkili tarafından karşılanmaktadır ve parmak izi alınmaktadır. İltica başvuru sahibinin ihtiyaç duyması halinde barınma ve finansal destek konularında yardım alması için formlar doldurulmaktadır.

Fransa iltica başvurusu için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra iltica başvuru sahibinin, gerekli evrakları 21 gün içerisinde Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisi’ne (OFPRA) göndermesi gerekmektedir. Yapılan Fransa iltica başvurularını değerlendiren kurum olan OFPRA, başvuru sahibini mülakata davet etmektedir. Fransa iltica başvuruları ortalama 15 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Fransa iltica prosedürü gereğince değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibine mülteci statüsü ya da ikinci derece koruma statüsü verilmektedir veya yapılan başvuru reddedilmektedir.

Hangi Durumlarda İltica Başvurusu Fransa Tarafından İncelenmez?

Yapılan iltica başvurusunun Fransa tarafından incelenmediği bazı durumlar bulunmaktadır. Fransa’dan önce başka bir Schengen ülkesine iltica başvurusunda bulunulması, başka bir devlet tarafından iltica hakkı verilmesi, başka bir Schengen ülkesine ait oturum izninin bulunması ve başka bir ülkenin sınırlarının yasadışı olarak geçilmesi halinde Fransa için yapılan iltica başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

İltica talebinin Dublin Prosedürü kapsamında yer alan başka bir ülkeye de yapılmış olması sebebiyle Fransa hükümeti, yapılan iltica taleplerini incelemeye almamaktadır. Dublin Prosedürü kapsamında yer alan ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya , Birleşik Krallık, Slovakya, Slovenya ve İsveç ve dört ilişkili devlet: İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn bulunmaktadır.

Fransa Sığınma Başvurusu Hangi Durumlarda Doğrudan Reddedilir?

Fransa sığınma başvurusunun doğrudan reddedildiği durumlar arasında; başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin güvenli olması, Fransa’ya yapılan iltica başvurusunun reddedilmesi halinde tekrar değerlendirme talebinde bulunulması, başvuru sahibinin parmak izi alınmasına rıza göstermemesi, başvuru sahibinin iltica başvuru sürecinde yanıltıcı bilgiler beyan etmesi ve yanlış evrak ibraz etmesi, başvuru sahibinin sahte kimlik kullanarak başvuru yapmaya çalışması, Fransa’ya ilk giriş yapıldıktan sonra 90 gün sınırının aşılması, Fransa’dan sınır dışı edilmenin önüne geçilmek istenmesi ve başvuru sahibinin Fransa milli güvenliği için tehdit oluşturması gibi durumlar yer almaktadır.

Fransa’da iltica hakkı talep eden kişilerin başvuruları Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisi (OFPRA) tarafından hızlandırılmış bir şekilde 15 gün içerisinde değerlendirilmektedir ve büyük oranda reddedilmektedir.       

Fransa İltica Başvurusu Mülakatı Nasıl Yapılır?

Fransa iltica başvuruları, Fransa’nın değerlendirme yetkisinde olduğu durumlarda Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Ofisi (OFPRA) tarafından değerlendirilmekte ve başvuru sahibi OFPRA tarafından mülakata davet edilmektedir.

Fransa iltica başvuruları için yapılan mülakatlarda iletişim dili başvuru sahibi tarafından seçilebilmektedir. Fransa iltica başvurularındaki mülakatlar için Türkçe dahil olmak üzere 115 farklı dil seçeneği mevcuttur ve tüm iltica prosedürü boyunca aynı dil kullanılmaktadır.

OFPRA tarafından yapılan iltica mülakatları Fontenaysous- Bois'te bulunan OFPRA genel merkezinde gerçekleştirilmektedir. İltica başvuru sahibini, OFPRA genel merkezinde koruma görevlisi karşılamaktadır. İltica başvuru mülakatlarında ilticayı gerektiren durumlar hakkında başvuru sahibine sorular sorulmaktadır ve ses kaydı alınmaktadır.

Fransa iltica başvurusu yapan kişilerin, davet edildiği mülakata katılmaması durumunda iltica başvurularının reddedilme riski bulunmaktadır.

Fransa'ya Sığınma Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Fransa’ya sığınma başvurusu, Fransa Mültecilerin ve Vatansızların Korunması Ofisi (OFPRA) tarafından hızlandırılmış bir şekilde ortalama 15 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Yapılan Fransa sığınma başvurularındaki evrak eksikliği, başvuru sahibinin iltica talebinde bulunmasına sebep olan durumun detaylı araştırılması gibi sebeplerle sonuçlanma süresi uzayabilmektedir. Fransa sığınma başvurusu için OFPRA tarafından uzun süre bilgilendirme yapılmaması başvurunun reddedildiği anlamına gelmemektedir.

Fransa İltica Talebinin Ret Nedenleri Nelerdir?

Fransa iltica talebi ret nedenleri arasında; başvuru sahibi adına başka bir Avrupa Birliği ülkesinde mevcut bir iltica hakkı bulunması, başvuru sahibine ait herhangi bir ülkede etkin koruma ve sığınma hakkı olması, yapılan Fransa iltica başvurusunun değerlendirmesi devam ederken başvurunun geri çekilmesi, başvuru sahibinin Fransa iltica mülakatına çağrılmasına karşın katılım göstermemesi, eksik ve yanıltıcı bilgilerle başvuru yapılması ve iltica başvurusu için gerekli evrakların teslim edilmemesi gibi nedenler yer almaktadır.

Fransa İltica Başvurusu Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

Fransa iltica başvurusu reddine itiraz etmek mümkündür. Fransa iltica başvurularını değerlendiren OFPRA'nın kararına, karar tarihinden sonraki 1 ay içerisinde Fransa Ulusal İltica Mahkemesi’ne (CNDA) itiraz edilebilmektedir. Fransa iltica başvurusu reddedilen kişi, 1 aylık süre içerisinde itiraz başvurusunda bulunmadığı durumda 1 aylık süre sonunda Fransa’dan sınır dışı edilmektedir.

 İltica başvuru reddi için Fransa Ulusal İltica Mahkemesi’ne (CNDA) itiraz eden kişiler, adli yardım ve destek almak istediğinde OFPRA tarafından verilen kararın bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmelidir. Yapılan iltica başvurusunun reddedilmesinden sonra itiraz başvurusu gereğince Fransa Ulusal İltica Mahkemesi’nin vereceği karar için başvuru sahibi ya da OFPRA tarafından kararın bozulması için Danıştay’a başvuru yapılabilmektedir.

Fransa Mülteci Hakları Nelerdir?

Fransa’da mülteci hakları aşağıda listelenmiştir.

Fransa’da ikamet etme hakkı: Fransa’da mülteci hakkı elde etmiş yabancı uyruklu kişilere Fransa topraklarında ikamet etme hakkı verilmektedir. Fransa mülteci statüsü 10 yıllık süreyle tanınmaktadır. Fransa ikinci derece koruma statüsüne sahip olan yabancı uyruklu kişiler için Fransa’da 4 yıllık süreyle ikamet izni verilmektedir.
Aile bireylerini Fransa’ya getirme hakkı: Fransa’da mülteci statüsü ya da ikinci derece koruma statüsüne sahip olan kişiler eşlerini ve çocuklarını Fransa’ya getirme imkanına sahip olmaktadır.
Fransa’ya uyum hakkı: Mülteci statüsü veya ikinci derece koruma statüsü ile Fransa’ya sığınan kişilere Fransa toplumuna uyum sağlaması adına entegrasyon programları düzenlenmektedir. Fransa’ya uyum hakkı kapsamında Fransa Cumhuriyeti’ne ait ilkeleri, değerleri ve kurumları tanıtan ve Fransız kültürünü öğreten dört günlük vatandaşlık eğitimi verilmektedir. Fransa’ya iltica eden kişilere Fransızca dil eğitimi verilmektedir ve eğitim sonunda sertifika düzenlenmektedir. Fransa’ya yerleşen mültecilerin meslek hayatlarına devam edebilmesi için kariyer danışmanlığı hizmeti verilmektedir.
Fransa barınma hakkı: Fransa’ya iltica eden kişiler, geçici olarak barınma desteğinden faydalanmaktadır ve toplu sosyal konutlara ücretsiz olarak yerleştirilmektedir.
Fransa çalışma hakkı: Fransa’da sığınmacı statüsü edinmiş kişiler meslek hayatına başlayabilmektedir ve çalışma hakkına sahip olmaktadır. Fransa’da iltica eden kişiler, iş arayan kişiler listesine kayıt olabilmektedir.
Fransa sağlık hakkı: Fransa’da iltica hakkı elde etmiş kişilere Fransa devleti tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası yapılmaktadır.
Fransa seyahat hakkı: Fransa’da mülteci olmak için başvurusu kabul edilmiş yabancı uyruklu kişiler, 45 euro ödeyerek 5 yıl geçerli olan seyahat belgesi alabilmektedir. Fransa seyahat belgesi ile Schengen bölgesi ülkelerine seyahat etme hakkı sağlanmaktadır. Fransa’da iltica eden kişilerin vatandaşı olduğu ülkeye seyahat etme hakkı bulunmamaktadır.
Fransa vatandaşlık hakkı: Fransa iltica başvurusu kabul edilmiş kişiler, aynı zamanda Fransa vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir. Fransa’da ikinci derece koruma statüsü elde eden yabancı uyruklu kişiler 5 yıl Fransa’da ikamet ettikten sonra Fransa vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedir.

Fransa Mülteci Maaşı Var Mıdır?

Fransa’da mülteci hakkı elde eden yabancı uyruklu kişiler, belirli şartların karşılanması halinde sosyal yardım desteği almaktadır.

Fransa’da mültecilerin aldığı sosyal yardımlar arasında dayanışma geliri, istihdam ödeneği, kişisel barınma desteği ve engelli yardımı gibi sosyal yardımlar bulunmaktadır. Fransa’da mültecilere verilen sosyal destekler, finansal olarak kişilerin barınma, gıda ve çocukların eğitimi gibi temel ihtiyaçların karşılanması adına verilmektedir.

Fransa'da Mültecilerin Vatandaşlık Hakkı Var Mıdır?

Fransa’da mülteciler, sığınma hakkı aldıktan sonra Fransa vatandaşlığına başvuru yapabilmektedir.

Fransa’da ikinci derece koruma statüsü alan yabancı uyruklu kişilerin Fransa vatandaşlığına başvurabilmesi için Fransa’da yasal olarak 5 yıl ikamet etmesi gerekmektedir.

Fransa’da mülteci statüsüne sahip olan kişilerin Fransız vatandaşlığına geçme hakkı yasal olarak bulunmaktadır. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri karşılayan mülteciler Fransa vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

 

 

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON HABERLER
Nefsime öğütler Nefsime öğütler
Facetime’dan talimat, Haliç Köprüsü’nde suikast Facetime’dan talimat, Haliç Köprüsü’nde suikast
'Zaten vardı göze batmaya başladı' 'Zaten vardı göze batmaya başladı'
Nakşibendi ayrılık Nakşibendi ayrılık
Erdoğan: ‘Bayrak değişimi yaşanacak’ Erdoğan: ‘Bayrak değişimi yaşanacak’
Akşener’in herkesi azarladığı o toplantı Akşener’in herkesi azarladığı o toplantı
Meral Akşener tarih oldu Meral Akşener tarih oldu
Deprem bölgesindeki “Kayıp” seçmenlerden 22 bin 46’sı adına oy kullanıldı Deprem bölgesindeki “Kayıp” seçmenlerden 22 bin 46’sı adına oy kullanıldı