27.04.2017

Gerçek ve Sahte Hizmet
Bu yazıyı Twitleyin Bu yazıyı Twitleyin Bu yazıyı Twitleyin

CAMİNİN içine ve minaresine hoparlör tesisatı kurmak… Camiye halı sermek… Camiye modern ve lüks wc yaptırmak… Din görevlilerine meşruta (lojman) yaptırmak… Böyle şeyler din hizmeti değildir.
Gerçek din hizmetleri şunlardır:
İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı hizmetleri.
Bu hizmetler lafla, kuru edebiyatla yapılamaz.
Dosdoğru yapılmalıdır.
Dosdoğru hizmetlerin şartları vardır:
Birincisi: İhlasla, Allahın rızasını kazanmak için yapılacaktır.
İkincisi: İslamî hükümlere, prensiplere uygun şekilde yapılacaktır.
Üçüncüsü: Kur’anın, Sünnetin, islamî ilimlerin, hikmetin ışığında yapılacaktır.
Dördüncüsü: Planlı ve programlı bir şekilde yapılacaktır.
Beşincisi: Ehliyetli, liyakatli, icazetli kimseler tarafından yapılacaktır.
Altıncısı: Denetimli ve kontrollü yapılacaktır.
Yedincisi: Bu hizmetlerin içine kesinlikle din sömürüsü karıştırılmayacaktır.
Sekizincisi: Hizmetlere benlik, şahsiyat, şahsî menfaat, ün, alkış karıştırılmayacaktır.
Dokuzuncusu: Hizmetler süflî politikanın ve beşerî ihtirasların dışında ve üzerinde tutulacaktır.
Onuncusu: Başarı Allah’tandır. Başarılı olmak için bütün sebeplere tevessül edilecektir.
Sadece cami binası yaptırmakla hizmet edilmiş olmaz.
Camiin imamının kaliteli ve ehliyetli olması gerekir.
Vasıflı, ehliyetli, liyakatli, icazetli imam, binadan önemlidir. Kaliteli imam yoksa cami harap olur.
Cami binası için büyük paralar harcanıyor ama imam yetiştirmek için hiçbir çalışma yok. Böyle hizmet olmaz.

Yazının devamı için tıklayın >>


TÜMÜ ÇOK OKUNAN YAZARLAR